gallery/2d2cd9930f30ce86ca9f38f20af1cd43_50x50
gallery/bc283eaf29c40e47eca7605556c7631e_50x50
gallery/3d6bf3183b66d703335fe0e1ff0d4137_50x50
gallery/logo_dakyram_definitief wit

 VOORLOPIG ONTWERP
Als u wilt gaan bouwen of verbouwen en u heeft een idee in uw hoofd en u wilt het graag op papier hebben, dan komt DAKYRAM graag in gesprek met u. Naar aanleiding van dit gesprek gaat Aart uw wensen omzetten in een voorlopig ontwerp met een situatie, gevels en plattegronden. Natuurlijk moet er ook gekeken worden of uw idee vergunningvrij is -of niet - en of het voldoet aan het bestemmingsplan. 

Diensten

DEFINITIEF ONTWERP
De volgende fase is het definitief ontwerp. Daarbij worden eventuele wijzigingen, die uit het voorlopig ontwerp vloeien, aangepast en wordt de tekening aangevuld met een door-snede. Daarna kan de tekening naar de gemeente om deze voor te leggen aan de welstandscommissie. 

WERKTEKENING 
Werktekeningen zijn tekeningen die de aannemer gebruikt om het nieuw- of aanbouw te realiseren.

Sommige aannemers kunnen het prima af met alleen de bestektekeningen,  maar met werktekeningen houd je eventuele onduidelijkheden zelf in de hand.

BESTEKTEKENING
Nu komt de omgevingsvergunning in beeld. Bestektekeningen zijn tekeningen met een situatie, gevels, plattegronden, meerdere doorsneden en alle technische bladen zoals fundering, riolering, betonnen of houten vloeren, diversen constructies en principe details.


Verder word er gekeken naar het bouwbesluit en worden de tekeningen daaraan getoetst.
Daarna kunnen de tekeningen digitaal aangeleverd worden in het “loket” van de gemeente. Met deze tekeningen kunt u ook offertes gaan aanvragen bij één of meerdere aannemers

SPLITSINGSTEKENING
Een splitsingstekening verbeeldt de grenzen tussen privé en gemeenschappelijk bezit. Bij appartementengebouwen heeft iedere bewoner een privé en een gemeenschappelijk bezit, samen met andere bewoners.


Deze splitsingstekening wordt samen met de splitsingsakte van de notaris gedeponeerd bij het kadaster. De opdrachtgever zorgt voor de tekeningen van het te splitsen gebouw en DAKYRAM verzorgt de splitsingstekening.

ONTRUIMINGSPLATTEGROND
Het doel van een ontruimingsplattegrond is om alle mensen, die aanwezig zijn in een gebouw, te informeren over de vluchtmogelijkheden.
De opdrachtgever zorgt voor de tekeningen van het gebouw waarna er ontruimingsplattegronden gemaakt kunnen worden. Uiteraard kan DakyraM ook komen inmeten als er geen bestaande tekeningen zijn.  

VERKOOPTEKENING
Een verkooptekening is bijvoorbeeld nodig om een bedrijfspand, woning of een winkel, te verkopen.
Met duidelijke maatvoering is deze tekening een enige houvast voor de eventuele koper.

gallery/grey_new_seo2-41-512